Wykonujemy badania kamienia pod kątem Zakładowej Kontroli Produkcji dla wyrobów wg:

  • EN 1341 „Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
  • EN 1342 „Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
  • EN 1343 „Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
  • EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania”
  • EN 12057 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania”
  • EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”
  • EN 771-6 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.”

Jeśli jesteś producentem lub importerem wyrobów budowlanych z kamienia naturalnego (granit, marmur, piaskowiec, wapień…) to powinieneś przeprowadzać badania kamienia w cyklach 10 (ITT) i 2 letnich (aktualizacja).

Jeśli chcesz się zapoznać z systematyką wyrobów kamieniarskich – poświęć kilka minut. Dzięki temu dobierzesz wyrób budowlany do normy, co pozwoli na dobranie badań dla wyrobu.

Badania kamienia

Wykonujemy następujące badania kamienia naturalnego:

WłaściwośćMetoda Badania
Gęstość objętościowaEN 1936
Porowatość otwartaEN 1936
Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznymEN 13755
Wytrzymałość na zginanieEN 12372
Wytrzymałość na ściskanieEN 1926
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie EN 12371
Odporność na ścieranieEN 14157
Odporność na poślizgEN 14231
Opis petrograficzny EN 12407
Wytrzymałość na wyrwanie kotew EN 13364
Odporność na starzenie spowodowane działaniem SO2 w obecności wilgoci EN 13919
Współczynnik absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym EN 772-11
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie (w 1 % roztwór NaCl) EN 1367-6
Odporność na szok termicznyEN 14066
Współczynnik nasiąkliwości kapilarnej EN 1925
Gęstość objętościowa772-4
Porowatość otwarta772-4
Porowatość całkowita772-4
Wytrzymałość na ściskanieEN 772-1

Badania wykonujemy dla materiałów stosowanych w kamieniarstwie: granit, marmur, piaskowiec, wapień, trawertyn, bazalt, gabro, dioryt, doleryt, kwarcyt, gnejs itd.

Jeśli chcecie poznać konieczny zakres badań dla swojego projektu prosimy o kontakt.

W jaki sposób wykonuje się badania? Zapraszamy do lektury.