Wykonujemy badania kamienia pod kątem Zakładowej Kontroli Produkcji dla wyrobów wg:

  • EN 1341 „Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
  • EN 1342 „Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
  • EN 1343 „Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań”
  • EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania”
  • EN 12057 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania”
  • EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”
  • EN 771-6 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.”