Wykonujemy ocenę zgodności kamieniarskich wyrobów budowlanych:

  • kostki brukowej,
  • płyt chodnikowych (brukowych),
  • krawężnika kamiennego,
  • płyt elewacyjnych,
  • płyt posadzkowych,
  • stopnic i podstopnic,
  • elementów murowych,
  • kamienia wymiarowego